ANTRAS PAMINKLAS – KNYGA – DOMININKUI BUKONTUI ĮAMŽINTI

El. paštas Spausdinti PDF

knygos_virselis

Lapkričio 15 dieną Zarasų viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Domininkas Bukontas“ apie Zarasų krašto šviesuolį, gydytoją, antropologą, kultūros ir švietimo puoselėtoją. Simboliškai tą dieną Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Stasė Goštautienė  kartu su viešosios bibliotekos darbuotojais aplankė D. Bukanto kapą, uždegė žvakeles, o vakare bibliotekoje drauge su knygos sudarytojais, straipsnių autoriais ir zarasiečiais prisiminė, vėl iš naujo atrado bei žavėjosi daktaro ir visuomenės švietėjo asmenybe, jo atsidavimu darbui ir žmonėms.


Knygos pristatymas

Į knygos „Domininkas Bukontas“ pristatymą atvyko idėją ir pradžią knygos atsiradimui davęs garbės kraštotyrininkas Jonas Nemanis, mero pavaduotoja Stasė Goštautienė,  švietimo ir kultūros vedėjo pavaduotoja Daiva Šukštulienė, kraštienis ir VGTU doc. dr. Lionginas Radzevičius, Utenos apskrities ir miesto laikraščio „Utenis“  vyriausiasis redaktorius Donatas Čepukas ir kiti svečiai.

Vakaro režisierė ir vedėja Gražina Karlaitė pristatydama naują knygą uždavė klausimą: „Kodėl šiandien svarbu grįžti prie Bukonto?“. Anot profesorės Viktorijos Daujotytės–Pakerienės, D. Bukontas buvęs daktaras, švietėjas, altruistas. Deja, tokio altruizmo, šiandieniniame gyvenime mes labai pasigendame.

Knygos apie D. Bukontą  pristatyme neskambėjo sausi biografijos faktai. Jo asmenybę, požiūrį į vertybes ir darbą renginio vedėja Gražina bei aktorė Irena Kriauzaitė atskleidė per naujajame leidinyje publikuotų visuomenėje žinomų žmonių prisiminimus. Aktorė skaitė Juozo Tumo–Vaižganto prisiminimus apie  D. Bukontą, kaip apie vėlyvosios Apšvietos, bet kartu ir  modernų žmogų; advokato Juozo Žagrakalio užfiksuotą pasakojimą apie gimnazijos steigimą Zarasų mieste; literatūrologės V. Daujotytės randamas labai tamprias sąsajas tarp D. Bukonto ir rašytojos Šatrijos Raganos; Marijos Urbšienės–Mašiotaitės  – apie savo tetą (D. Bukonto žmoną) ir daktarą bei kitų knygoje publikuotų autorių mintis. I. Kriauzaitė tekstus skaitė išraiškinga ir to meto šnekta, taip klausytojus labiau priartindama prie anų laikų ir paties D. Bukonto idealų.

„Sėlių aikštėje pastatytas paminklas D. Bukontui atminti. Naujoji knyga – tai antras paminklas šiam mūsų krašto šviesuoliui įamžinti“, – kalbėjo knygos išleidimo idėjos autorius J. Nemanis. Jis papasakojo, kaip kilo mintis rinkti ir fiksuoti medžiagą apie D. Bukontą. Vakaro metu kraštotyrininkas prisiminė  ir  nuo 1993 m. Sėlių aikštėje stovintį paminklą daktarui atminti,  ir anksčiau aikštėje stūksojusį D. Bukonto paminklą, kuris nepatikęs anuometinei sovietų valdžiai, ir  ant jo postamento stūksojusį Stalino atvaizdą. J. Nemanis išreiškė siūlymą dabartinei Sėlių aikštei grąžinti buvusį D. Bukonto pavadinimą.

Administracijos Švietimo ir kultūros vedėjo pavaduotoja Daiva Šukštulienė dėkojo viešosios bibliotekos direktorei D. Karlienei už išleistą knygą ir priminė susirinkusiems, kaip svarbu būti savitu miestu, grožėtis ne tik gamtos unikalumu, bet ir formuoti krašto kultūrinę aplinką, pamatyti išskirtinius mūsų žmones, juos paremti ir įvertinti.

Knygos pristatymo metu skambėjo ir muzikinė gaida: dainavo ir grojo Milda ir Teresė Andrijauskaitės bei Raminta Razmaitė.

D. Bukonto atminimas Zarasuose įamžintas paminklu, stovinčiu miesto centre, Sėlių aikštėje. Paminklo autorius – Nacionalinės premijos laureatas skulptorius Leonoras Strioga. Pati skulptūrinė kompozicija – tai ne paprastas žmogaus viršutinės kūno  dalies modelis. Giliai į bendrą masę įspausta dešinioji ranka simbolizuoja didelę Dievo, Tėvynės ir artimo meilę, o pakelta kairioji – skrydžiui pakeltą, bet palaužtą sparną su užrašu: „Širdį, protą ir gyvybę tautai ir visai žmonijai“. Būtent šie žodžiai atspindi D. Bukonto asmenybę, visuomeninę poziciją. Be to, D. Bukonto vardu pavadinta ir dalis centrinės Zarasų miesto gatvės (nuo Sėlių aikštės iki tilto į miestą), kurioje įsikūrę Zarasų viešosios bibliotekos, pirmosios Zarasų miesto mokyklos, Šaulių namų, Policijos pastatai ir paties daktaro namai.

Apie knygą

„Šio leidinio tikslas – išsamiau informuoti zarasiškius, visus besidominčius krašto istorija ir kultūra apie vieną iškiliausių asmenybių, gyvenusių ir dirbusių Zarasuose ir Dusetose, daktarą Domininką Bukontą. Idėją ir pradžią knygos atsiradimui davė garbės kraštotyrininkas J. Nemanis. Tęsti pradėtą darbą Zarasų rajono savivaldybė pavedė mums, bibliotekininkams“, – kalbėjo Danutė Karlienė, Zarasų viešosios bibliotekos direktorė.

Knygoje publikuojami leidiniai, kurie buvo išleisti atskirais spaudiniais, straipsniai iš skirtingais laikotarpiais Lietuvoje ėjusių įvairių periodinių leidinių.

Sudarytojai peržiūrėjo visus atrastus publikuotus leidinius ir straipsnius nuo 1910 m. iki šių dienų.

Knygoje spausdinami ne visi šaltiniai. Atlikta jų atranka. Publikuojami informatyviausi, reikšmingiausi, aktualiausi straipsniai, atspindintys D. Bukonto veiklą, gyvenimą, jo ryšius su žymiais Lietuvos kūrėjais, menininkais, visuomenės veikėjais, taip pat Lietuvos inteligentijos ir zarasiškių pastangas dėl jo atminimo įamžinimo. Sudarant knygos turinį pasirinktas chronologinis principas pagal išspausdintų atskirų leidinių ir straipsnių metus. Skaitytojas pirmiausia susipažins su D. Bukonto biografija, jo visuomeniniu gyvenimu ir veikla. Kita dalis – visuomenės ir žymių žmonių pastangos siekiant įamžinti Zarasų šviesuolio atminimą.

Knygos išskirtinis bruožas – originali, netaisyta kalba, publikacijos pateiktos pagal tuo metu veikusias lietuvių bendrinės rašomosios kalbos taisykles.

Kai kurie straipsniai sutrumpinti, spausdinamos tik ištraukos. Tačiau leidinio pabaigoje spausdinama visų surastų publikacijų apie D. Bukontą ir paties švietėjo straipsnių ir mokslinių darbų bibliografija, kurią sudarė Zarasų viešosios bibliotekos darbuotojos Danutė Kiltinavičienė, Vida Mikštienė, Jolanta Lementauskienė.

Informacinių šaltinių paieškos ir tikslinimo darbus palengvino Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroninis katalogas LIBIS, virtuali Lietuvos kultūros paveldo svetainė epaveldas.lt, kur sukaupta Lietuvos periodikos spauda iki 1940 m.

Leidinyje skaitytojas galės susipažinti su kai kuriais paties daktaro  D. Bukonto straipsniais, kurie buvo išspausdinti periodiniuose leidiniuose „Vienybė“, „Viltis“, „Medicina ir gamta“ 1911–1912 m.

Knygą pagyvina Vasilijaus Kukonenkos fotografijos, skulptorių V. Grybo (1938 m.), J. Genevičiaus (1990 m.), L. Striogos (1991 m.) paminklų D. Bukontui projektų maketai, L. Striogos paminklo D. Bukontui, namo, kuriame jis gyveno, D. Bukonto gatvės fragmentų, amžinosios jo poilsio vietos Zarasų kapinėse nuotraukos.

„Esame labai dėkingi už suteiktą informaciją Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai, Akmenės ir Mažeikių savivaldybių viešosioms bibliotekoms, „Zarasų krašto“ redakcijai, Danutei Pulokaitei, vienai iš knygos sudarytojų ir korektorei, Jurbarko V. Grybo ir Zarasų krašto muziejams už leidimą publikuoti skulptorių paminklų, skirtų D. Bukontui, maketus, visiems zarasiečiams, suteikusiems vertingos informacijos ir palaikiusiems rengiant šį leidinį“, – sako D. Karlienė, viena iš knygos sudarytojų.

Knyga išleista Zarasų rajono savivaldybės ir Lietuvos kultūros rėmimo fondo lėšomis. Leidinio pristatymo vakarą rėmė laikraščio „Utenis“ vyriausiasis redaktorius D. Čepukas.

Iš biografijos

D. Bukontas gimė 1873 m. rugpjūčio 11 d. Kegrių kaime, netoli Viekšnių, dabartiniame Akmenės rajone. Bukontų sodybą dažnai aplankydavo tuometinis Laižuvos klebonas poetas Antanas Vienažindys. Domininko vaikystė praėjo carizmo valdymo metais, kai po 1863 m. sukilimo buvo uždrausta lietuviška spauda, kai lietuviškus spaudinius, išleistus užsienyje, per sienas gabeno knygnešiai. Bukontų sodyboje buvo slaptai saugomi lietuviški spaudiniai. D. Bukontas, baigęs Šiaulių gimnaziją, įstojo mokytis chemijos į Peterburgo universitetą, vėliau nutarė mokytis medicinos Charkovo universitete, kurį baigęs 1901 m. pradėjo dirbti Dusetose gydytoju. Vėliau persikėlė į Ilukštą. 1904 m., kilus rusų- japonų karui, gydytojas buvo mobilizuotas į kariuomenę ir paskirtas dirbti karo gydytoju Nikolsko-Usurijske, Imane ir Charbine. 1906 m. atvyko dirbti į Zarasus. Už darbštumą ir mokslinį išradingumą kovojant su cholera 1909 m. jis apdovanotas tuometinės valdžios Stanislovo trečiojo laipsnio ordinu. Gyvendamas ir dirbdamas Zarasuose jis rūpinosi ligoninės įkūrimu, savivalda, kooperatyvais, draugijomis, vaikų mokymu, gyventojų švietimu, kultūra, įsteigė biblioteką-skaityklą ir nupirko lietuviškų knygų, užsakė laikraščių. Jis siekė, kad lietuvių kalba būtų vartojama viešame gyvenime, kad pamaldos vyktų ir lietuvių kalba. 1915 m. gydytojas buvo mobilizuotas į caro kariuomenę, dirbo Daugpilio ir Turmanto karo ligoninėse. 1918 m. D. Bukontas vėl grįžo dirbti į Zarasus.

Tais pačiais metais daktaro D. Bukonto ir advokato Antano Tumėno pastangomis Zarasuose buvo atidaryta progimnazija.

Zarasuose siautėjant dėmėtajai šiltinei, gydydamas ligonius, D. Bukontas užsikrėtė ir mirė 1919 m. sausio 19 d., palaidotas Zarasų kapinėse. 1925 m. birželio 2 d., dalyvaujant rašytojai Šatrijos Raganai (M. Pečkauskaitei), teisingumo ministrui A. Tumėnui, švietimo ministrui K. Jokantui, kunigui K. Bukontui (D. Bukonto broliui), rašytojas kunigas J. T. Vaižgantas pašventino paminklą ant D. Bukonto kapo (paminklą pagamino Zarasų kalvis J. Mažeika).

Ir pabaigai...

Tarsi atsakymas į klausimą „Kodėl šiandien svarbu grįžti prie Bukonto“ mintyse sklando  ispanų rašytojo, sukūrusio garsų romaną „Išmoningasis hidalgas Don Kichotas iš La Manšo”, žodžiai: „Istorija – mūsų darbų lobynas, praeities liudytoja, pavyzdys ir mokymas dabarčiai, įspėjimas ateičiai“.

Inga Pužaitė, Zarasų viešosios bibliotekos atstovė ryšiams su visuomene

Autorės nuotraukos

IMGP8374

IMGP8394

IMGP8405-1

IMGP8406

IMGP8412

IMGP8414

IMGP8421

IMGP8432


Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.


Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.


www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Dienos informacija


Dienos vardadieniai:

Horoskopai


Naujausia Apklausa

Ar perkate elektroninėse parduotuvėse internete?
 

Mus lanko

Mes turime 67 svečius online

REKLAMA

Ieškome žemės nuomai

Nuorodos


Naujausi skelbimai

noimage
laidinį telefoną
( / Kompiuteriai ir ryšio priemonės)
12-10-2016
Parduodu televizorių
Parduodu televizorių
( / Kita)
12-10-2016
noimage
Garažas
( / Nekilnojamasis turtas)
12-10-2016
noimage
862209854
( / Kita)
12-10-2016
Jaunuolio kambario baldai
Jaunuolio kambario baldai
( / Kita)
12-09-2016

Informuojame, kad šioje svetaineje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuka „Sutinku“ arba naršykite toliau Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos ištrinti rasite čia.

EU Cookie Directive Module Information