min news zrs 726 min news zrs 845 infoInformuojame, kad vykdydami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,Zarasų rajono savivaldybės bei administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, karantino Lietuvos Respublikoje laikotarpiu dirba nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai funkcijas būtina vykdyti darbo vietoje.

mid news zrs 478 ND sportas 3Lietuvoje sušvelninus karantino sąlygas 2020 metų gegužės 19 d. startavo Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos įgyvendinamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas „Kūno kultūra ir sportas neįgaliesiems“. Projekto veiklos vykdomos laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų bei rekomendacijų.

 

Projektas yra tęstinis, vyksta jau trečius metus. Iki šių metų pabaigos 16 neįgaliųjų dalyvaus įvairiose projekto veiklose.

min news zrs 957 infoŠ. m. kovo 1 d. (penktadienį), 13.30 val. Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje D.Bukonto g. 20, Zarasuose, vyks Žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio, Nacionalinės mokėjimo agentūros, bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro darbuotojų susitikimas su žemdirbiais.

„Tai, ką mes darome, yra tik lašas vandenyne. Tačiau jeigu nedarytume, vandenynui trūktų vieno lašo“ – teigė motina Teresė. Mūsų darbai, kuriuos mes jau atlikome šiemet, yra išties labai prasmingi – leidžia ne tik arčiau pažinti įvairius Zarasų rajono gyventojų sluoksnius, bet išgirsti jų rūpesčius ir viltis. Mūsų suburta tvirta, aktyvi komanda visada pilna pilietiškumo, ištikimybės dvasios Lietuvai – juo norime užkrėsti ir kitus.


Kalendoriniai metai dar nesibaigė. Norime dar atlikti daug svarbių, prasmingų darbų. Artėja Adventas – gerumo ir vilties laikas. Laikas, kai dalijame savo širdies šilumą...
Pateikiame šių metų trumpą savo veiklos kroniką.

Suorganizuoti LR Seimo narių susitikimai su gyventojais Suvieke, Dusetose, Antazavėje ir Zarasuose. Diskusijas rengė Gintarė Skaistė, Vytautas Juozapaitis, S. Jovaiša.
Vasario 15 d. Zarasų mokykloje - darželyje “Lakštingala” Suvieko ugdymo skyriuje minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Kovo 8 d. apsilankyta Turmanto pagrindinėje mokykloje, Lietuvos Valstybės Atkūrimo jubiliejui skirtose parodose: „Surask seną Turmanto nuotrauką“ ir „Padovanok dovaną Lietuvai“.
Kovo 19 d. Dusetų K. Būgos gimnazijoje įvyko susitikimas su gimnazistais: diskutuota apie šių dienų politinį gyvenimą ir sėkmę Lietuvoje.
Kovo 20 d. kartu su Obelių istorijos muziejaus darbuotojais Andriumi Dručkumi ir Valiumi Kazlausku susitikome su Lietuvos partizanų ryšininkėmis Bronislava Stašelyte- Zavackiene ir Elena Mickute-Jurevičiene.
Vykome į Červonkos kapines Eglainės kaime (Latvija), kuriose 1932 m. pastatytas paminklas (autorius - lietuvių skulptorius Stasys Stanišauskas) Lietuvos kariams, žuvusiems kovoje už Lietuvos Nepriklausomybę, uždegėme žvakeles. Paminklo viršuje lietuvių ir latvių kalbomis užrašyta: „Žuvusiems Lietuvos kariams 1919–1920 m.“; apačioje – lietuvių kalba: „Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes kritome gindami Tėvynę“. Čia palaidotas 31 savanoris, žuvęs kovoje už Nepriklausomybę. Net tarybiniais laikais paminklas nebuvo sunaikintas.
Balandžio 9 d. pasveikinome gerb. Andrių Dručkų, Obelių Istorijos muziejaus įkūrėją - buvusį Lietuvos partizaną (slapyvardis: Kerštas), 90-mečio proga.
Balandžio 10 d. Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizavome susitikimą su profesore, knygos autore Janina Radvile. Jos paskaita: „Keisti ir keistis niekada nevėlu“.
Balandžio 16-19 d. dalyvavome susitikimuose su gyventojais įvairiose rajono seniūnijose – vyko Mero ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos narių ataskaitos bendruomenėms.
Balandžio 19 d. Dusetų bibliotekoje susitikome su režisieriumi Rimu Bružu.
Balandžio 20 d. Zarasų krašto muziejuje organizavome Lietuvos 100-mečio minėjimui skirtos mokinių piešinių konkurso „Aš kuriu Lietuvą“ parodos atidarymą ir laureatų apdovanojimus. Čia buvo eksponuojami Zarasų rajono mokyklų mokinių (5-19 metų amžiaus) geriausi dailės darbai. Dalyvavo LR Seimo narys Vytautas Juozapaitis. Išleisti atvirukai - gražiausi piešiniai.
Balandžio 28 d. kartu su miškininkais, skautais ir šauliais sodinome medelius Gražutės girininkijoje vykusioje Miško sodinimo šventėje (pasodintos liepos, beržai, pušys, eglės).
Gegužės 4 d. vykome į pažintinę ekskursiją „Partizanų takais“ su Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bendruomene.
Gegužės 11 d. dalyvavome Antazavėje vykusioje 100 ąžuolų sodinimo šventėje, skirtoje Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100-mečiui.
Gegužės 12 d. vykome į TS-LKD XXIII suvažiavimą. ,,Lietuvos ąžuolų“ apdovanojimais buvo pagerbti nusipelnę Sąjūdžio veiklai, aktyvūs partijos nariai. Sidabro ženklas įteiktas ir Zarasų TS-LKD skyriaus narei – Janinai BREIVIENEI.
Gegužės 14 d. diskutavome su Zarasų P.Širvio progimnazijos septintokais.
Gegužės 20 d. vykdėme dviračių žygį „Golgotos keliu“, skirtą susipažinti su Laisvės kovų istorija. Aplankėme Rokiškio rajono Aleksandravėlės ir Zarasų rajono Antazavės apylinkes, kuriose vyko laisvės kovos; apsilankėme kapinėse, apžiūrėjome paminklus, bunkerius. Žygyje dalyvavo daugiau kaip 100 dviratininkų: istorijos puoselėtojai, jaunuoliai iš Rokiškio ir Zarasų rajonų, mokytojai, bendraminčiai. (Istorinę apylinkių apžvalgą pateikė ir žygio maršrutą planavo Rimantas Jurevičius).
Gegužės 27 d. apsilankėme spektaklyje Antazavėje, kurio režisierius Gytis Gruzdas, mūsų skyriaus narys.
Birželio 2 d. pagerbėme a.a. Roko Žilinsko, LR Seimo nario, atminimą: Visagine vyko jo pirmųjų mirties metinių minėjimas.
Birželio 4 d. dalyvavome iškilmingame LPS 30-mečio minėjime LR Seime.
Birželio 8 d. lankėmės Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kur vyko susitikimas su Lietuvos ekonomistu, SEB banko prezidento patarėju, mokslininku Gitanas Nausėda.
Birželio 14 d. minėjome Gedulo ir Vilties dieną Zarasų krašto muziejuje.
Birželio 21 d. vykome į TS-LKD būstinės atidarymo šventę Vilniuje.
Birželio 25 d. vyko LR Seimo narių Algio Strelčiūno ir Edmundo Pupinio susitikimai su mūsų skyriaus taryba.
Liepos 1 d. dalyvavome LR valstybinės vėliavos iškėlimo ceremonijoje Salake.
Liepos 6 d. giedojome „Tautišką giesmę“, prisijungdami prie viso Pasaulio lietuvių bendruomenės.
Liepos 14-15 d. vykome į TS-LKD sąskrydį Prienuose ir ekskursiją Kaune. Įdomūs seminarai, diskusijos, įvairios sportinės bei intelektinės rungtys. Iškovojome net 3 prizines vietas: Protmūšyje, virvės traukimo ir tinklinio varžybose.
Liepos 16 d. atsisveikinome su pirmuoju atkurtos Lietuvos miškų ūkio ministru profesoriumi Vaidotu Antanaičiu;
Liepos 21 d. lankėme partizanų užkasimo, palaidojimo vietas Utenos ir Zarasų rajonuose.
Rugpjūčio 8 d. pasveikinome maestro Lionginą Abarių – garbingo gimtadienio proga.
Rugpjūčio 11 d. vykome į Turmanto miestelio šventę: susipažinome su išsamiai pateikta Turmanto istorija, dokumentais.
Rugpjūčio 12 d. organizavome LPS 30-mečio minėjimą Zarasuose: aukotos Šv. Mišios, minėjimas aikštėje prie D.Bukonto paminklo, aplankėme kapą.
Rugpjūčio 16 d. Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje dalyvavome susitikime - diskusijoje „Kodėl dar šiandien skaitome knygas?“ su filosofu, LR Seimo nariu Andriumi Navicku.
Rugpjūčio 18 d. lankėmės Zarasų miesto ir Antazavės kaimo šventėse.
Rugpjūčio 25 d. vykome į Dusetų Meno galeriją – apžiūrėjome garsiąją dailininko Šarūno Saukos parodą.
Rugpjūčio 31 d. atsisveikinome su Andriumi Dručkumi - Lietuvos partizanu, Obelių Istorijos muziejaus įkūrėju.
Rugsėjo 3 d. su Mokslo ir žinių diena sveikinome Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos bendruomenę.
Spalio 5 d. Šv. Jonų bažnyčioje atsisveikinome su žymiausiu Lietuvos partizanu Adolfu Ramanausku – Vanagu.
Spalio 12 d. dalyvavome „Auksinės krivūlės“ riterio 2018 metų apdovanojimuose, kur Arnoldui Abramavičiui, Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojui ir mūsų partiečiui už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui buvo įteiktas apdovanojimas.
Spalio 23 d. dalyvavome Zarasų krašto muziejaus renginyje „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui - 30“ ir susitikime su profesoriumi Vytautu Landsbergiu.
Lapkričio 3-4 d. aktyviai dalyvavome demokratijos šventėje – pirminiuose TS-LKD Prezidento rinkimuose.
Mes visada esame ištikimi savo žodžiams. Tai liudija mūsų darbai, nes mes juos visada atliekame su meile.

Ts-Lkd Zarasų skyriaus informacija

23435244 1809500112393690 7818471613278583406 n

28125754 1796547250358586 545079550 o

38738334 2169195666694935 5756736785010917376 o

Adamkus

DSC 0103 Kopija Kopija

Golgotos keliu rgb

Image 1

Image 1 copy

IMGL5194

IMG 0460

IMG 0968

IMG 1704

IMG 1763

IMG 1897

IMG 2041

IMG 2049

IMG 2075

IMG 2123

IMG 2199

IMG 2219

IMG 2234

IMG 2247

IMG 2310

IMG 2314

IMG 2343

IMG 2352

IMG 2366

IMG 2396

IMG 2399

IMG 2406

IMG 2575

IMG 4019

IMG 4167

IMG 4181

IMG 4291

IMG 4309

IMG 4338

IMG 4356 1

IMG 7059

IMG 7081

RBF 5337a

visaginoViena iš SBA grupės įmonių UAB „Visagino linija“ , įkurta 2006 metais Visagino raj., Karlų km. Pramonės g. 4, turinti 800 darbuotojų, kviečia prisijungti prie savo komandos:

GAMYBOS DARBININKĄ(Ę) / OPERATORIŲ(Ę)
Darbo pobūdis:
• Darbas su šiuolaikiška , modernia baldų gamybos įranga;
• Gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas;


Jums siūlome:
• Mokymus ir kvalifikacijos kėlimą;
• Motyvacinius priedus;
• Dalinę maitinimo kompensaciją;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
• Nemokamą atvežimą įmonės samdomu transportu (iš/į Zarasai-Turmantas-Kimbartiškės).

Savo gyvenimo aprašymą (CV) prašome siųsti el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Telefonas pasiteirauti 8 (656) 07676 nuo 8 iki 16:45 val.

Kas yra GDPR?
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation (GDPR)) – tai Europos Parlamento ir Europos Tarybos priimtas visoje ES tiesiogiai taikomas teisės aktas, įgyvendinantis asmens duomenų apsaugos reformą, ir taikomas verslui, valdžios institucijoms ir privatiems asmenims.

Ši nauja reforma suteikia papildomą apsaugą fizinių asmenų duomenims ir nustato naujus griežtesnius reikalavimus asmenims, kurie tvarko duomenis.

Visą reglamento tekstą lietuvių kalba galite rasti čia.

Susipažinkite su duomenų tvarkymo sąlygomis:
www.zarasuose.lt privatumo apsauga yra savaime suprantamas dalykas ir mes Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jus pateikiate mums tvarkome patikimu, teisėtu būdu. Naudodamiesi www.zarasuose.lt portalu Jūs patvirtinate savo sutikimą mums tvarkyti Jūsų pateikiamus asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, IP adresą. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti ištrynę savo registracijos anketą www.zarasuose.lt portale arba informavę mus el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., kad anketą ir jos duomenis ištrintume mes.

TS LKD logotipas

Jei Jūs matote problemas, ar žinote jų sprendimo būdus, norime Jus išklausyti !!!
Turite pasiūlymų, idėjų.
Jums ne tas pats, kas bus rytoj.
Ateikite pas mus į TS-LKD Zarasų skyriaus biurą, adresu Sėlių a. 20 (šalia Swedbank).

Mūsų komanda kartu su Zarasų rajono savivaldybės tarybos nariais Arnoldu Abramavičiumi, Violeta Barisevičiene ir Rimantu Jurevičiumi pasiruošę Jus išklausyti ir pagal galimybes Jums padėti ar patarti.

Susitikimo metu Jums bus pateikta TS-LKD frakcijos rajono taryboje veiklos ataskaita, taip pat Tarybos nariai Jums asmeniškai papasakos, ką jie nuveikė per ataskaitinį laikotarpį rajono labui.

Mes laukiame Jūsų kiekvieną antradienį nuo 15 iki 17 valandos.
Kiekvieną penktadienį nuo 11 iki 13 valandos.

Paskambinę telefonu 8 686 63318 arba parašę elektroninį laišką Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., kiekvienas Jūsų galite susitarti dėl kito tinkamesnio laiko pokalbiui.


TS-LKD Zarasų skyriaus pirmininkas Rimantas Jurevičius

Rimantas Jurevičius

min news zrs 160 logo GIMKPanašu, kad negirdėjusių apie institucinės globos pertvarką – jau nebėra. Visi žino ir visi turi savo nuomonę šiuo klausimu: vieni pritaria pertvarkai, kiti ją peikia. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 m. veiksmų planą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė įsakymu patvirtino jau 2014 m. vasario 14 d. Nepaisant nuomonių įvairovės, yra viena ir nenuginčyjama tiesa: KIEKVIENAS VAIKAS TURI TEISĘ AUGTI ŠEIMOJE, KAIP PILNAVERTIS JOS NARYS!

azlUnikalioje Lietuvos vietovėje - prie 2016 m. Lietuvos medžiu išrinkto Stelmužės ąžuolo bus suteikta galimybė vaikams, jaunimui ir suaugusiems užsiimti ir patiems aktyviai dalyvauti vykdomose edukacinėje programoje ir kūrybinėje inscenizacijoje. Mitologinės-edukacinės inscenizacijos ,,Parėję iš sėlių genties" metu dalyviai sužinos apie Stelmužės dvarvietę, dalyvaus aukuro aukojime, išgirs istorijas, mitus, legendas, turės unikalią galimybę susipažinti su aukštaitiškomis sutartinėmis.

Slapukai

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.
Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.


Kaip naudojame slapukus?

Kai kurie mūsų puslapiai naudoja slapukus, kad atsimintų:
jūsų rodymo pasirinktis, pavyzdžiui, spalvų kontrastingumo parinktis arba šrifto dydį;
ar jau atsakėte į apklausos klausimą iškylančiame lange apie svetainės turinio naudingumą (tam, kad jūsų nebūtų klausiama dar kartą);
ar sutikote, kad naudotume slapukus šioje svetainėje.
Be to, su kai kuriais mūsų puslapių vaizdo siužetais naudojami slapukai, kad būtų galima anonimiškai gauti statistinių duomenų apie tai, kaip radote tą puslapį ir kokius vaizdo siužetus žiūrėjote.
Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.
Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojame. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.


Ar naudojame kitus slapukus?

Kai kuriuose mūsų puslapiuose arba svetainėse gali būti naudojami papildomi arba skirtingi nuo pirmiau aprašytųjų slapukai. Tokiu atveju apie juos informacijos bus pateikta atitinkamame puslapyje. Gali būti atsiklausta jūsų sutikimo naudoti šiuos slapukus.
Kaip kontroliuoti slapukus?

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos pateikiama adresu aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Siūlome Jums reklamuotis Zarasų krašto informacijos ir naujienų tinklapyje www.zarasuose.lt.

Tai efektyvi ir pakankamai pigi reklama siekiant pritraukti kuo daugiau klientų būtent iš Zarasų rajono.

 

Šiuo metu siūlome tokias standartines reklaminių skydelių vietas ir formas:

A1 728x90 - reklaminis skydelis viršuje, rodomas visuose puslapiuose, 20 EUR/mėn;

A2 970x90 - reklaminis skydelis viršuje, rodomas visuose puslapiuose, 30 EUR/mėn;

B1 250x600 -  skydelis kairėje pusėje, rodomas visuose puslapiuose, 20 EUR/mėn;

B2 250x600 -  skydelis dešinėje pusėje, rodomas visuose puslapiuose, 20 EUR/mėn;

B3 250x250 -  skydelis kairėje pusėje, rodomas visuose puslapiuose, 15 EUR/mėn;

B4 250x250 -  skydelis dešinėje pusėje, rodomas visuose puslapiuose, 15 EUR/mėn;

C reklaminis straipsnis naujienų kategorijoje, 15 EUR/vnt.

reklama

Užsakovui pageidaujant galimos įvairios kitos reklamos formos visame portale ar kurioje nors rubrikoje.

Jei susidomėjote mūsų pasiūlymu, prašome su mumis susisiekti elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu: +37067207522

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Politinės reklamos įkainiai

www.zarasuose.lt

Viešoji įstaiga "Zarasuose.Lt", įm.k. 302665902

Eil. 
Nr.
Įkainio pavadinimas Galioja Mato vnt. Įkainis su PVM Sąlygos  
nuo iki nuo iki
1 Reklaminis skydelis B2 2018-09-18   vnt 40,00 40,00 Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio dešinėje pusėje, 250x600, visuose puslapiuose.  
2 Reklaminis skydelis A2 2018-09-18   vnt 65,00 65,00 Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio viršuje 970x90, visuose puslapiuose.  
3 Reklaminis straipsnis 2018-09-19   kita 30,00 30,00 Reklaminis straipsnis su nuotraukomis (iki 5 nuotraukų)  
4 Reklaminis skydelis B1 2018-09-18   vnt 40,00 40,00 Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio kairėje pusėje, 250x600, visuose puslapiuose.  
5 Reklaminis skydelis B4 2018-09-18   vnt 30,00 30,00 Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio dešinėje pusėje, 250x250, visuose puslapiuose.  
6 Reklaminis skydelis A1 2018-09-20   kita 60,00 60,00 Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio viršuje 728x90, visuose puslapiuose.  
7 Reklaminis skydelis B3 2018-09-18   vnt 30,00 30,00 Mėnesį rodomas, nerotuojamas skydelis puslapio kairėje pusėje, 250x250, visuose puslapiuose.  

Pagarbiai,

Zarasuose.LT admininstracija.

Apklausa

Ar pritariate Vyriausybės įvestiems ribojimams galimybių paso neturinties asmenims?

Savaitės populiariausi

IN MEMORIAM ALGIRDAS VAPŠYS
20 Rugs. 2021 08:44

Rugsėjo 17-ąją, eidamas aštuoniasdešimt aštu [ ... ]

Plačiau
POSLINKIAI COVID-19 KREIVĖJE: PER SAVAITĘ PROTRŪKI...
21 Rugs. 2021 13:24

Epidemiologinė situacija šalyje ir toliau išlie [ ... ]

Plačiau
NEBLAIVUS VAIRUOTOJAS NESUVALDĖ KROVININIO AUTOMOB...
21 Rugs. 2021 07:13NEBLAIVUS VAIRUOTOJAS NESUVALDĖ KROVININIO AUTOMOBILIO

2021-09-20 apie 6.15 val. Zarasų r., Degučių k. [ ... ]

Plačiau

Naujausi skelbimai

Please publish modules in offcanvas position.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos ištrinti rasite čia.

  
EU Cookie Directive Module Information